Menu
Košík

Reklamácia a vrátenie tovaru

Reklamácia zakúpeného tovaru

Reklamačný formulár (na stiahnutie)

Na tovar zakúpený v internetovom obchode kamax.sk sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov pre fyzické osoby- nepodnikateľov, alebo 12 mesiacov ak nakupujete ako firma (na IČO). Každá objednávka obsahuje faktúru a to buď v elektronickej, alebo papierovej forme, ktorá slúži ako záručný doklad. Faktúre sa nachádza v priesvitnej obálke na balíku vedľa prepravného štítku s označením faktúra tu. Produkt, ktorý si prajete reklamovať nám pošlite spolu s vyplneným reklamačným formulárom a kópiou dokladu o kúpe (kópiou faktúry) na adresu:

Daša Kalmanová - KAMAX, Lomnická 279/7, 094 12 Vechec, telefón 0948 554 620

Prosíme o dôkladné zabalenie zásielky. Nezodpovedáme za poškodenie vašej zásielky počas prepravy. Prípadné poškodenie zásielky počas prepravy budete musieť reklamovať u spoločnosti cez ktorú tovar zašlete. Vašu reklamáciu vybavíme bez zbytočného odkladu v zákonom stanovenej lehote 30 dní. O stave jej vybavenia vás budeme informovať vyplneným reklamačným formulárom, emailom alebo telefonicky.


Vrátenie zakúpeného tovaru- odstúpenie od kúpnej zmluvy

Formulár pre vrátenie tovaru (na stiahnutie)

Nepoškodený tovar nám môžete vrátiť v zákonom stanovenej lehote až do 14 dní od doručenia. Produkt, alebo produkty ktoré si prajete vrátiť, nám pošlite spolu s vyplneným formulárom na odstúpenie od kúpnej zmluvy a kópiou faktúry na adresu:

Daša Kalmanová - KAMAX, Lomnická 279/7, 094 12 Vechec, tel. 0948 554 620

Finančné prostriedky Vám budú vrátene na Vás účet, alebo poštovou poukážkou najneskôr do 14 dní od prijatia vráteného tovaru. Prosíme o dôkladné zabalenie zásielky, pokiaľ možno v originálnom obale a hrubom kartóne. Nezodpovedáme za poškodenie vašej zásielky počas prepravy. Prípadné poškodenie zásielky počas prepravy budete musieť reklamovať u spoločnosti cez ktorú tovar zašlete.