Menu
Košík

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy (na stiahnutie)

Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku, vrátenie tovaru.

Lehota
Kupujúci má, v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon č. 102/2014 Z.z.“), právo odstúpiť od kúpnej zmluvy (alebo jej časti týkajúcej sa tovaru) uzatvorenej na diaľku, a to aj bez uvedenia dôvodu. Kupujúci môže takto od zmluvy odstúpiť  v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy je vylúčené v prípadoch uvedených v platných právnych predpisoch, hlavne v ustanovení § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z..

Forma
Kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy odoslaním jednoznačne formulovaného vyhlásenia vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo vyplneného „Formulára pre odstúpenie od zmluvy“, najlepšie s tovarom, ktorý vracia. Formulár na odstúpenie je možné stiahnuť v hornej časti tejto stránky a nachádza sa aj v prílohe emailu o prijatí objednávky . Vyplnený formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy je potrebné následne, najlepšie s tovarom a kópiou dokladu o kúpe zaslať na adresu: Daša Kalmanová - KAMAX, Lomnická ul. 279/7, 09412 Vechec, Slovenská republika, tel. +421 948 554 620

Vrátenie tovaru
Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zašle predávajúcemu bez zbytočného odkladu, vo vlastnom záujme najlepšie spoločne s odstúpením od kúpnej zmluvy, vždy však najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, tovar, ktorý od predávajúceho obdržal.
Kupujúci priloží k vrátenému tovaru jednoznačne formulované vyhlásenie vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo vyplnený dokument s názvom „Formulár pre odstúpenie od zmluvy“.
Kupujúci  nesie všetky náklady spojené s vrátením tovaru. Tovar musí kupujúci vrátiť úplný, to znamená vrátane všetkého dodaného príslušenstva, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý a vrátane originálneho obalu.
Kupujúci je povinný tovar zabaliť tak, aby pri jeho preprave späť k predávajúcemu nedošlo k jeho poškodeniu. Ak dôjde k poškodeniu zásielky vplyvom nedostatočného balenia, budeme žiadať náhradu škody za poškodený tovar. Balíky nezasielajte v žiadnom prípade na dobierku, dobierkové balíky nepreberáme a vrátia sa vám späť.

Vrátenie peňažných prostriedkov
Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky, vrátane nákladov na prepravu, ktoré od kupujúceho na základe kúpnej zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, akým ich prijal. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasil a pokiaľ tým kupujúcemu nevzniknú ďalšie náklady. Predávajúci však nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než kupujúci doručí tovar predávajúcemu alebo hodnoverne preukáže, že tovar riadne odoslal predávajúcemu.
Ak kupujúci zvolil iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru len vo výške odpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.


Produkt momentálne nie je na sklade. Zadajte svoju e-mailovú adresu nižšie a my vás budeme informovať, akonáhle bude produkt dostupný.
Emailová adresa